Aktualności

Ocenianie

 
Obraz Grzegorz Kazanecki
Ocenianie
Napisane przez: Grzegorz Kazanecki ( czwartek, 26 marzec 2020, 12:51 )
 

Jeżeli zadanie lub test jest na co najmniej 10 pkt. uczeń uzyskuje ocenę wg progów:

35% - 2, 60% - 3, 75% - 4, 85% - 5

Jeżeli zadania i ćwiczenia są na mniej niż 10 pkt., to liczona jest średnia arytmetyczna z danego tematu lekcji i wystawiana ocena cząstkowa wg powyższych kryteriów procentowych.